Jump to content

Privacy Policy

Privacy bij AutoMinded : jouw privacy bewaken samen met jou.

Deze pagina bevat heel wat informatie over de privacy. Je kan hier vinden hoe we met jullie gegevens omgaan, wat we doen en niet doen, en hoe we jouw gegevens zullen beschermen en verwerken.  Deze pagina houdt rekening met de nieuwe wetgeving die vanaf 25 mei 2018 in voege gaat.

Privacy is belangrijk. Lees daarom deze pagina aandachtig. Heb je vragen, zijn er onduidelijkheden, heb je suggesties? Dan zien we je reactie graag toekomen op ely@autominded.be. 

Inhoud:

1 Jij en je recht op privacy

1.1 Je kan je gegevens inkijken

1.2 Je kan je gegevens verbeteren

1.3 Je kan je gegevens laten verwijderen

1.4 Je kan je verzetten tegen het bepaald gebruik van gegevens

1.5 Je kan vragen om je gegevens aan een derde partij over te dragen

1.6 Je kan je rechten uitoefenen

2  AutoMinded verwerkt jou gegevens om verschillende redenen

2.1 De wettelijke redenen

2.2 AutoMinded moet zijn activiteit kunnen uitoefenen

2.3 AutoMinded maakt gebruik van je gegevens om aan direct marketing te doen

2.4 Het gebruik van cookies

2.5 AutoMinded verkoopt geen persoonsgegevens

3  De persoonsgegevens worden gebruikt afhankelijk van het doel.

3.1 Informatie om je te identificeren, contacteren, te adviseren

3.2 Publieke gegevens en gegevens verkregen via derde partijen

4 De verwerking van je gegevens

4.1 Toegang tot de persoonsgegevens

4.2 De verwerking van je gegevens

4.3 Verwerkers buiten de RU

4.4 Maatregelen voor de beveiliging van je persoonsgegevens

4.5 De beperkte bewaring van je gegevens

 

1 Jij  en je recht op privacy.

Indien je gegevens achterlaat heb jij heel wat rechten. Geef je voor een verwerking je toestemming, kan je die altijd terug intrekken.

1.1 Je kan je gegevens inkijken.

Wanneer je registreert op AutoMinded, laat je heel wat gegevens achter. Die zijn nodig om jou de volledige AutoMinded ervaring te geven. 

Deze gegevens worden door ons bewaard. Ze zijn 7 op 7 en 24 op 24 voor jou toegankelijk. We creëerden voor jou een persoonlijke pagina (met login je gebruikersnaam en een paswoord). 

Sommige data uit back up bestanden, archiefbestanden, zijn niet opgenomen. Deze gegevens bevatten zelden persoonsgegevens en worden opgekuisd volgens standaardprocedures.

1.2 Je kan je gegevens verbeteren

Je het het recht om je persoonlijke gegevens te laten verbeteren. Dat kan je zelf! In de persoonlijke pagina vind je immers je profiel terug met alle ingevulde velden. Je kan zelf velden wijzigen of aanpassen, ook je persoonsgegevens zoals email, telefoon, naam, adres... 

Kan je je weg niet vinden? Dan stuur je je vraag naar ely@autominded.be.

Opgelet : in ons systeem is je email adres of gebruikersnaam je login en voor ons de sleutel tot jouw gegevens. Je persoonlijke pagina is dus met die login verbonden. 

1.3 Je kan je gegevens laten verwijderen

Je kan vragen om je gegevens te verwijderen. Dan kan je altijd doen, eenvoudig omdat je dat wil of omdat je vermoedt dat AutoMinded je gegevens onrechtmatig heeft gebruikt.

Stuur je vraag om de gegevens te verwijderen naar ely@autominded.be.

We zullen al je persoongegevens wissen zodat de persoonlijke informatie niet meer aanwezig is in onze databank. Met persoonlijke informatie bedoelen we je naam, voornaam, telefoon, email, en adres.

1.4 Je kan je verzetten tegen het bepaald gebruik van gegevens.

Ben je het niet eens met de wijze waarop AutoMinded je gegevens gebruikt op basis van het gerechtvaardigd belang, kan je hiertegen verzet aantekenen. Dat zullen we altijd volgen tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen (bijvoorbeeld fiscale of ander wettelijke regels).

1.5 Je kan vragen om je gegevens aan een derde partij over te dragen.

De gegevens die je aan AutoMinded hebt overgemaakt kunnen geheel of gedeeltelijk overgemaakt worden aan jezelf of een derde partij. De privacywetgeving voorziet een aantal beperkingen op dit recht zodat het niet van toepassing is op alle gegevens.

1.6 Je kan je rechten uitoefenen.

Wees steeds zo specifiek mogelijk indien je je rechten wil uitoefenen.

AutoMinded moet in staat zijn om je identiteit te controleren en zo de wijzigingen uit te voeren. Via je persoonlijke pagina, toegankelijk via je login en paswoord,  kan je steeds zelf wijzigingen aanbrengen en keuzes maken. Voor sommige acties moeten we wel in staat zijn om je identiteit na te kijken. Zo kan niemand anders je rechten uitoefenen in jou plaats.

Vraag opmerking? Die kan je altijd stellen aan ely@autominded.be.

Heb je klachten in verband met de uitoefening van je rechten dan stellen we voor dat je als volgt handelt:

-eerst maak je je klacht kenbaar via ely@autominded.be.

AutoMinded zal dan direct nagaan of de klacht gegrond is,  wat de oorzaak is en hoe we dit kunnen verhelpen. We engageren ons ertoe dit te doen binnen de 48 uur (werkdagen). Soms, in verlofperiodes zal het moeilijk zijn. Daarom doen we beroep op je begrip in die periodes. Toch zou het niet langer mogen duren dan 1 week vooraleer je reactie van ons ontvangt.

-ben je niet tevreden met de reactie op je klacht, of ga je niet akkoord met het standpunt dat AutoMinded inneemt in verband met je privacy, dan kan je terecht op de site van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit www.privacycommission.be waar je ook een klacht kan indienen.

2  AutoMinded verwerkt jou persoonsgegevens om verschillende van redenen.

2.1 De wettelijke redenen

Sommige onderdelen van bestaande wetgevingen spelen dan:

-de distributiewetgeving verplicht tot het bijhouden van data en informatie omtrent de toekomstige onderschrijver van een kontrakt.

Identificatie via e-ID of istme-app hoort tot de mogelijke manieren om de identiteit van personen na te gaan. Alleen de strict wettelijke informatie wordt in dat geval bijgehouden.

-het voeren van een boekhouding, voorkomen van fraude, zijn domeinen waar de controle van gedetailleerde gegevens en transacties tot in het kleinste detail worden nagekeken. Sommige experts (boekhoudkundige, audit, fiscaal) kunnen toegang hebben tot de gegevens.

-de privacywetgeving veplicht AutoMinded om te reageren indien de privacy commissie klachten behandelt en hiervoor bepaalde informatie nodig heeft.

-de vragen van gerechtelijke overheden (politie, parket, onderzoeksrechters, rechtbanken) moeten ook door AutoMinded beantwoord worden.

2.2 AutoMinded moet zijn activiteit kunnen uitvoeren.

Dat wordt het gerechtvaardigd belang genoemd.

Naast de opsomming die hierboven is gegeven, moet AutoMinded in staat zijn om zijn echte economische en commerciële activiteit uit te oefenen. Hiervoor gebruikt AutoMinded dan ook persoonsgegevens. AutoMinded let hierbij steeds op dat de impact op de privacy zo beperkt mogelijk zal zijn en dat het evenwicht tussen het gerechtvaardigd belang van AutoMinded en de eventuele impact op jouw privacy niet wordt verstoord. Heb je toch bezwaren tegen de verwerking van jou gegevens, kan je je recht van verzet laten gelden.

Wat is de kernactiviteit van AutoMinded en wat is de verwerking van de persoonsgegevens in deze context?

AutoMinded biedt een discussieplatform aan waar gelijkgestemden met elkaar kunnen discussiëren door middel van een openbaar forum. 

2.3 AutoMinded maakt gebruik van je persoonsgegevens om aan direct marketing te doen.

AutoMinded stelt verschillende diensten voor. We wensen deze diensten aan jou kenbaar te maken. Dat kan op jouw uitdrukkelijke vraag, of als we vermoeden dat je interesse hebt of gebaat zal zijn bij een bepaalde dienst.

Deze informatie kan op verschillende wijze bij jou terechtkomen. Dat kan per mail, post, apps, of andere nieuwe technologiën die het kontakt met jou mogelijk maken. We kiezen het meest geschikte kanaal dat jou het minst stoort.

Geen algemene advertenties die je niet interesseren, maar wel sterk gepersonaliseerde voorstellen zullen we alleen maar doen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Deze toestemming kan je op elk moment intrekken, dat kan even eenvoudig als je ze gegeven hebt.

Wens je geen gepersonaliseerde informatie over onze diensten, dan geef je geen toestemming voor informatie op maat.

Maar ook als je geen sterk gepersonaliseerd aanbod wenst, kan je nog aanbiedingen ontvangen van AutoMinded. We wensen dan je aandacht te trekken op specifieke situaties of momenten waarom je het meest voordeel kan doen zoals beschreven in onze kernacitiviteit. Je kan altijd aangeven dat je die niet meer wenst te ontvangen in de toekomst. Dan zullen we daar rekening mee houden.

2.4 Het gebruik van cookies

Zolang u geen persoonsgegevens invult tijdens uw bezoek aan AutoMinded.be, blijft u anoniem . We kennen dan enkel uw IP-adres (dat is het adres van uw computer). Via dit adres kunnen we statistische informatie bekomen over over uw bezoek aan onze site (welke pagina's werden er bezocht, hoelang duurde het bezoek...). Deze informatie gebruiken we om AutoMinded.be verder te verbeteren om onze bezoekers die site te kunnen aanbieden die het best aansluit bij hun wensen. 

Alle websites op het internet gebruiken cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die, tijdens uw bezoek, via uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten nooit persoonsgegevens of persoonlijke informatie. 
Ze houden bijvoorbeeld wel de taal bij die u hebt gekozen om de site te bezoeken, zodat u bij het volgende bezoek, onmiddellijk de juiste taal gepresenteerd krijgt. Verder bevatten ze ook nog informatie die het mogelijk moet maken om de site voortdurend te verbeteren en aan te passen.

U kan er voor opteren om deze cookies niet op te slaan; door de instellingen van uw browser aan te passen.. Het gebruik van cookies is echter zo algemeen verspreid dat het niet aanvaarden van cookies problemen zou kunnen opleveren tijdens het surfen . Vele websites zullen niet meer op een volledige en eenvoudige manier aan u kunnen voorgesteld worden.

2.5 AutoMinded verkoopt geen persoonsgegevens.

AutoMinded verhuurt of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derde partijen voor hun eigen gebruik, tenzij je ervoor kiest en erin toestemt.

Wanneer we bepaalde studies uitvoeren, zorgen we er steeds voor dat de persoonsgegevens geanomiseerd zijn. Zo kan niemand achterhalen van wie de persoonsgegevens zijn.

3.De persoonlijkgegevens worden gebruikt afhankelijk van het doel.

Er zijn verschillende redenen of doelen waarvoor AutoMinded persoonsgegevens gebruikt.

3.1 Informatie om je te identificeren, te contacteren en correct te adviseren.

Om je te identiferen : naam en email adres

Om je te contacteren: e-mail, taal, gebruiksnaam in sociale media..Daarnaast kunnen ook technische gegevens deel uitmaken van de wijze van je te contacteren (bvb Ip’s, Mac-adres, unieke identificatiegegevens van je toestellen). Ook herkenning via vingerafdruk of andere technologische mogelijkheden (oogherkenning bvb) kunnen in de toekomst deel uitmaken van de wijze van je te contacteren en te herkennen dat jij  het wel bent.

Om je te adviseren en te bedienen: het productbezoek op de website, je voorkeuren en interesses tijdens je bezoek op de website, je klantenprofiel op basis van je gedrag  en uiting van de behoefte op de website, je gezinssituatie zoals burgerlijke staat de gezinssamenstelling, bepaalde sleutelmomenten in het leven je feedback via opmerkingen, suggesties  en klachten uit het verleden zodat we je beter kunnen helpen in de toekomst.

3.2 Publieke gegevens en gegevens verkregen via derde partijen.

Hiermee bedoelen we gegevens zoals:

-bekomen door wettelijke publicatieverpichtingen (zoals vermeldingen in het belgisch staatsblad)

-door jou gepost op je publiek toegankelijke sociale media, op je website, je blog

-artikels in de pers verschenen of die algemeen bekend zijn in je streek.

AutoMinded kan ook gegevens ontvangen van derde partijen door ze aan te kopen of te huren. Deze bedrijven zijn dan verantwoordelijk dat de informaties rechtmatig werden bekomen,  en mogen verkocht of verhuurd worden aan derden.

Deze gegevens van derden kunnen AutoMinded helpen om de juistheid van de gegevens in onze bestanden te controleren en up te daten.

Ook data die te maken hebben met je localisatie kunnen nuttig zijn voor AutoMinded. Deze geolocalisatie wordt dikswijls gebruikt bij een smartphone en andere recente toestellen. Indien AutoMinded hiervan gebruikt maakt, zal ze hiervoor een toelating vragen. Deze geolocalisatie gegevens kunnen nuttig zijn om je een dienst aan te bieden die geschikt is met betrekking tot die plaats. Daarnaast kan AutoMinded deze informatie ook gebruiken om jou gegevens beter te beschermen of analyses en studies te verfijnen.

4.De verwerking van je gegevens.

4.1 Toegang tot de persoonsgegevens

Al de administrators en moderators van AutoMinded hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Op deze wijze kan AutoMinded snel en accuraat reageren bij jou vraag omtrent je persoonsgegevens.

We geven jou gegevens nooit aan derden. Indien een derde partij vraagt naar jou gegevens zullen we steeds een identificatie van deze persoon vragen en jou akkoord voor het overmaken van jou gegevens.

4.2 De verwerking van je gegevens

AutoMinded verwerkt je gegevens om de juiste informatie aan jou voor te stellen.

Andere verwerkers die gegevens van Webbroker verwerkt zijn de volgende:

-google : AutoMinded gebruikt veel tools van Google. Van e-mail applicaties tot marketing tools (google adwords) en analyse tools (google analytics). Zelden bevatten deze tools persoonsgegevens. Google heeft een eigen privacy policy. Op www.google.com/policies/privacy kan je deze policy doornemen.

-advocaten en consultants waarop we beroep doen

-marktonderzoeksbureaus voor het uitvoeren en analyseren van enquêtes

-communicatiebureaus en marketingbureaus waarmee we samenwerken waarbij je persoonsinformatie wordt gebruikt om je via hun kanalen gepaste voorstellen te doen (bv google, facebook...)

-bedrijven die gebruiksgedrag annalyseren op de website en applicaties op smartphones

-bedrijven die data archiveren

4.3 Verwerkers buiten de EU

Indien de verwerkers van persoonsgegevens buiten de EU gevestigd zijn, wordt de bescherming van de persoonsgegevens door de lokale wetgeving geregeld. Om te zorgen dat er de europese regels ook in dergelijke gevallen gerespecteerd worden, bestaat er een EU-US-Privacy Shield. Door lid te worden van deze organisatie verklaren bedrijven in de US en EU de regels te volgen. Indien je persoonsgegevens door een amerikaans bedrijf  (facebook, google, amazon...) gebruikt worden, zijn de Europese regels op jou gegevens van toepassing. AutoMinded zal erop toekijken dat de partners waarmee we werken lid zijn van deze organisatie.

4.4 Maatregelen voor de beveilinging van je persoonsgegevens

AutoMinded ziet erop toe dat de verwerkers de regels volgen van de privacywetgeving.

De verwerkers zullen enkel toegang krijgen tot de persoonsgegevens die nodig zijn binnen het kader van hun opdracht.

Daarnaast verplichten de verwerkers er zich toe om de gegevens veilig en vertrouwenlijk te verwerken binnen het kader van hun opdracht. Bij overtreding kan AutoMinded niet aansprakelijk gesteld worden in de plaats van de verwerker.

AutoMinded neemt de nodige maatregelen, technisch en organisatorisch, om te vermijden dat persoonsgegevens verwerkt worden door onbevoegden, gewijzigd worden of vernietigd.

4.5.De beperkte bewaring van je gegevens.

We gebruiken de persoonsgegevens voor een bepaald doel. Indien dit doel verdwijnt, verwijderen we de gegevens.

Er zijn geen wettelijke regels voor het behouden van de gegevens die AutoMinded verzamelt.

Wanneer een klant gedurende meer dan 3 jaar geen enkele respons geeft worden zijn gegevens vernietigd of minstens geanonymiseerd, indien de gegevens gebruikt worden bij statistische verwerking voor de marktgegevens.

Door AutoMinded verder te gebruiken aanvaardt u dit privacybeleid.

AutoMinded.be, Geldeweistraat, 1, Waardamme, Belgie, 8020

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
reCAPTCHA V2
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.
×
  • Create New...

Important Information

Terms & Conditions